Barter

Barter to wymiana bezgotówkowa, czyli towar (bądź usługa) za towar. Strony uzgadniają wartość towarów, lub usług i wymieniają się wzajemnie. Znany jest od czasów Starożytnego Rzymu. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo jak inne transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych - gotówki czy kredytu bankowego. W języku polskim funkcjonowało również określenie "handel na sztych"

źródło: wikipedia.org

Czyli jednym słowem bezgotówkowa wymiana towarów i usług (wymiana dóbr)- pierwotna forma handlu, znana już ze starożytnego Rzymu. Masz coś a coś potrzebujesz - wystarczy wymienić z inną osobą, firmą. I po to stworzona jest ta strona - aby ułatwić kontakt pomiędzy osobami, firmami z całej POLSKI chcącymi skorzystać z tej formy sprzedaży - bezgotówkowej wymiany towar za towar, usługi za usługę ...

Zalety barteru:

  1. Oszczędzamy "żywą" gotówkę, gdyż za własne potrzeby "płaci" się swoimi towarami lub usługami.
  2. Zwykle "płacimy" taniej - gdyż koszt wyprodukowania towaru lub usługi jest niższy od kosztu sprzedaży.
  3. Pozbywamy się nadmiernych zapasów magazynowych lub nie wykorzystanych mocy produkcyjnych.
  4. Poprawia się nasza płynność finansowa - zaoszczędzoną gotówkę przeznaczamy na bieżące wydatki firmy.
  5. Wymienianych towarów lub usług nie trzeba reklamować.
  6. Zyskujemy nowych klientów - którzy sami się zgłaszają.

Umieszczenie Państwa ogłoszenia jest całkowicie bezpłatne, jak i przesyłanie e-maili od zainteresowanych osób i firm.